Nieuwsbrief 2019:

De vraag in de woningmarkt lijkt te stabiliseren, maar is nog steeds hoog. Er is voor kopers natuurlijk een grens aan betaalbaarheid, maar wij zien voorlopig geen eind aan de schaarste als de overheid het aanbod niet helpt vergroten. Overigens zijn dit wel prima omstandigheden voor beleggers in woningen, want met schaarste zijn beleggingen in woningen waardevast. Toch is het op termijn beter als de markt in balans komt, maar helaas zien wij dat overheid en beleggers/ontwikkelaars over de oplossing altijd anders denken. De wens van de politiek tegenover de praktijk, zeg maar…

Zo slaagt de gemeente Amsterdam er sinds de 2e Wereldoorlog in de woningnood niet op te lossen. Misschien beter gezegd: in stand te houden met contraproductieve maatregelen en voor ontwikkelaars en beleggers demotiverende regelgeving, die gestoeld is op ideologie. Het aanbod koop –én vrije sector woningen is in Amsterdam het laagste van heel Nederland, waardoor de prijzen nog veel hoger zijn dan zou hoeven. Al mag je van een hoofdstad verwachten, dat het uiteraard hier altijd wel duurder zal zijn.

Maar ook de Rijksoverheid doet haar duit in het zakje. Wij doen zelf geen eigen woonhuisfinanciering voor consumenten, maar zien wel dat hypotheekregels zo versoberd zijn, dat lenen voor hen geen sinecure is zonder eigen geld en goed inkomen. Bovendien laat men vaak na om de nieuwbouw aan te jagen. Mooi voorbeeld is natuurlijk de recente stikstof problematiek, waardoor de nieuwbouw enorm is afgenomen. Bovendien overweegt oud-wethouder van Amsterdam, inmiddels Minister Ollongren, nieuwe regels, die er al toe geleid hebben dat veel Amsterdamse beleggingspanden werden verkocht aan buitenlandse fondsen. Nederlandse beleggers (particulier én institutioneel) –en ontwikkelaars verwachten dat eventuele nieuwe regels buitengewoon contra-productief zullen uitwerken. Het zal geen nieuw aanbod scheppen als men niet voldoende rendement kan maken. De negatieve bijwerkingen zijn dermate talrijk en evident, dat we ze hier niet hoeven te belichten. Wij kunnen ons overigens niet voorstellen dat men het in deze vorm door zal zetten.

Maar niet alleen voor u, ook voor financiers speelt dit een rol. Men baseert zich immers voor uw financiering op de waarde en cashflow van uw vastgoed en maakt er een uitgebreide analyse van. Daarbij speelt bij de grootbanken bovendien, dat men meer eigen vermogen (bufferkapitaal) moet gaan aanhouden in de toekomst om een nieuwe kredietcrisis beter het hoofd te bieden. We zien het al regelmatig in de door de bank gewenste rentemarge, die wat ruimer is dan vroeger, terwijl de markttarieven inmiddels vrijwel allemaal negatief geworden zijn.

Uiteraard zijn wij graag bereid hier met u van gedachten te wisselen, want ook voor uw financiering is het van belang risico’s en kansen af te wegen en te anticiperen op de toekomst. Wij helpen u graag daarbij, als klankbord en uiteraard ook bij het vinden van de ideale financiering.

Wij hebben een groot scala aan mogelijkheden en kunnen snel schakelen. Van ons zult u niet snel horen, dat iets niet kan, maar eerder hoe het dan wel kan. Financiers hebben weliswaar steeds vaker een dikkere gebruikshandleiding, maar wij kennen deze als geen ander. Wij bestaan immers nu meer dan 30 jaar en kunnen u naast continuïteit en voorspelbaarheid ook veel kennis en ervaring bieden met een uitstekend netwerk van contacten.

Neem gerust contact met ons op voor een gesprek over uw mogelijkheden.

 

amsterdam 08 ZW   architect 1 1 ZW   building ZW   frisco building curvy ZW   holy building ZW   menzies building ZW   stad beeld03 ZW   west part of the building Z

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden