Nieuwsbrief Alpha Vastgoedfinanciering september 2020

Van ons goede voornemen om u ieder kwartaal van een nieuwsbrief op onze site te voorzien, is niet veel terecht gekomen. Onze excuses daarvoor. Door Corona kregen wij het extra druk. Veel van onze cliënten besloten, dat extra liquiditeit gewenst was. Voor eventuele tegenvallers en moeilijke banken in deze tijd van onzekerheid, maar ook voor mooie kansen. En wij waren hen daarbij uiteraard graag van dienst. Van tegenvallers en moeilijke banken hebben wij niet veel gemerkt. Het loopt allemaal goed door. In sommige gevallen kunnen wij zelfs binnen 24 uur een offerte op tafel leggen voor u tegen prima voorwaarden. Door Corona liep de rente wel iets op, maar het is inmiddels weer terug op een keurig niveau. Veel relaties besluiten om hun vastgoed nu alsnog te herfinancieren. Vaak zijn er door ons grote voordelen te behalen op volume. U kunt daarbij denken aan lage rente, lage aflossing, maar ook door minder onderpand te geven aan de bank of hen juist van dat onderpand te voorzien, dat zij graag willen. En dan eventueel een deel elders te herfinancieren. Als u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn en of u nog goed zit, bel gerust.

Het aantal aanbieders van vastgoedfinanciering is sowieso enorm toegenomen. Het betekent nog niet, dat daarmee alles financierbaar is, maar de vastgoedmarkt is er zeker gebaat bij. Grofweg delen wij de markt nu in tweeën in, te weten de markt voor kleinere leningen met cliënten met bezit tot 3.5 mio en die voor grotere leningen en cliënten met bezit vanaf dat bedrag. Uiteraard zijn voor grotere bedragen (10 - 15 mio plus) de mogelijkheden uiteraard ook weer anders en beter. Daarnaast spotten wij de reguliere ‘ouderwetse’ financiers, die u graag op basis van een bepaald percentage van de waarde en cashflow hypothecair willen lenen, maar zo langzamerhand zijn er meer en meer platforms, short term lenders en equitybedrijven, die graag hun geld aan u ter beschikking stellen voor allerlei plannen. Tegen hogere tarieven, maar het is desalniettemin prettig dat zij bijdragen aan concurrentie en wij u meer mogelijkheden kunnen bieden.

Ondertussen verwachten overheden meer en meer actief onderzoek van banken, makelaars, notarissen en tussenpersonen naar hun klanten. Uiteraard verstandig en ook wij geven naar eer en geweten uitvoering aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). In de praktijk betekent het echter wel dat we veel meer van u moeten weten en soms lijken geldverstrekkers wel te overvragen, wat tegenwoordig ook te maken heeft met de angst voor de megaboetes die hen werden opgelegd. Uiteraard hoeden wij ons voor een afvinkcultuur en richten wij ons zoveel mogelijk op relevante informatie. Hoe beter voorbereid en gedocumenteerd, hoe sneller het aanvraagproces. Uiteraard zijn wij u daarbij ook van dienst.

Was de vastgoedmarkt voor verhuurde woningen nog in de ban van Minister Ollongren en haar ‘noodknop’ (die er gelukkig niet gekomen is), inmiddels zijn er weer nieuwe issues. In Den Haag en onze hoofdstad lijkt men weinig kennis te hebben van economische wetten of ze worden bewust opgeofferd. Aanbod en vraag bepalen de prijs. Dat de koopprijzen hoog zijn door een laag aanbod en een grote vraag had de overheid kunnen voorzien, maar in plaats van te stimuleren kiest men er steevast voor te reguleren en beleggers/ontwikkelaars te demotiveren. Idealistische maatregelen pakken contraproductief uit en dan is het nooit fijn om daar de verantwoording voor te nemen, zodat de schuld door politici altijd elders wordt gelegd. Volgens het CBS is landelijk momenteel ca. 58% van de woningvoorraad koop en 42% huur. Van de huurvoorraad is bijna 70% sociaal en slechts 30% vrije sector. De conclusie is dat er veel meer vrije sector zou moeten worden gebouwd om de prijzen te verlagen. Maar daarmee moeten veel partijen wel bekennen dat ze fouten hebben gemaakt en dat gaat niet gebeuren. Je zou er bijna cynisch van worden. Nog steeds houdt men vast op het vooral bijbouwen van onrendabele sociale verhuur.

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief nog een korte notitie over de beleggingsmarkt. Woningen zijn zeer in trek als financieringsobject. Of dat zal veranderen vanwege de ‘uitgelekte’ overdrachtsbelastingsplannen, is maar zeer de vraag. Praktische uitvoerbaarheid is buitengewoon lastig en er zitten ook hier weer grote contraproductieve effecten aan. Bovendien haalde het voornemen om beleggers in box III met leningen zwaarder te belasten het ook niet. Winkelbeleggingen zijn voor financiers een ander verhaal. Door de crisis verwachten wij -al of niet tijdelijk- lagere markthuren en dalende beleggingswaarden. En financiers stutten de markt ook niet door hun terughoudende en selectieve beleid in financiering van winkels, dat door opkomst van het internetwinkelen toch al kritisch was. De mogelijkheden zijn er, maar vaak wel met een gebruiksaanwijzing en een beetje meedenken met de financier. Wat dat betreft ligt bedrijfs -en kantoorruimte beter bij financiers. Kortom, al met al bieden wij u ook in 2020 weer alle ruimte om te groeien, te ontwikkelen, te beleggen of te consolideren.

Wij staan klaar voor u !

mr W.J. (Jaap) Ossewaarde

amsterdam 08 ZW   architect 1 1 ZW   building ZW   frisco building curvy ZW   holy building ZW   menzies building ZW   stad beeld03 ZW   west part of the building Z

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden