nieuwsbrief 2017    Does size matter?

2016 was een prima jaar voor professionele vastgoedbeleggers en vastgoedbedrijven. Ook in de eerste helft van 2017 is de ingezette stijgende lijn vastgehouden. Wij hebben in 2017 voor u weer nieuwe financiers gevonden, maar ook de financieringsmogelijkheden bij bestaande financiers worden ruimer voor vrijwel alle soorten vastgoed. Daardoor zijn wij positief gestemd voor de waardeontwikkeling en uw mogelijkheden.

Het enthousiasme van de Amsterdamse woningmarkt heeft zich uitgebreid tot een breder gebied. De stijging is goed zichtbaar in de G4, maar ook over de hele regio gaan prijzen van woningen opwaarts. Buitenlandse beleggers tonen veel interesse in grotere pakketten vastgoed voor onwaarschijnlijk lage, niet-Nederlandse rendementen. In Amsterdam is er inmiddels zelfs weer schaarste aan kantoorruimte. Al met al zijn er relaties die eerder dan vroeger overwegen om te verkopen op een mooi moment.

De rente is laag, al moet wel worden opgemerkt, dat de economie verder aantrekt en financiers tegenwoordig allerlei kosten voor hun verplichtingen proberen door te belasten. Hierdoor kan de rente oplopen. Er is ook een tweedeling en misschien zelfs wel een driedeling in het (rente)aanbod. We bedoelen daarmee, dat het renteverschil tussen kleine –en grote leningen relatief fors is. Banken maken al sinds enkele jaren een aanzienlijk hogere winstmarge op kleinere zakelijke- dan bij grotere -leningen & eigen woonhuis hypotheken. Dat komt door te weinig concurrentie in het aanbod voor het MKB. (Stille) verlengingen zijn daardoor voor de bank zeer lucratief. Does size matter? Zeker, maar toch zien wij gelukkig steeds vaker, dat het ook voor kleinere leningen al beter wordt. Feit is wel, dat grotere leningen een streepje voor hebben bij de geldgevers. Om die reden zien wij dan ook vaak dat professionals hun vastgoed (her)financieren en/of hun leningen bundelen om het een interessante omvang te geven en in aanmerking te komen voor die betere voorwaarden.

Wellicht toch een overweging, al is het maar voor een deel van uw (duurdere) financieringen; wij kunnen in bepaalde gevallen ook bekijken of wij bijvoorbeeld een mix kunnen krijgen, van 10 jaar vast voor ca. 2,5% met Euribor voor onder de 2%. Bovendien is het ook weer mogelijk om extra liquiditeit te krijgen voor uw nieuwe aankopen en plannen.

Wij hebben in het verleden altijd gesteld dat het goed was om uw leningportefeuille wat te spreiden over meerdere financiers gezien de verschillen in beleid. Dit blijft ook nu overeind, want het blijven roerige tijden in financieringsland, maar een -al dan niet- gedeeltelijke consolidatie kan zéér de moeite waard zijn….

Hoe dan ook, de financiers hebben er duidelijk steeds meer zin in. Na de eerste schrik van de crisis, bleken verliezen steeds vaker mee te vallen. Met name financiers die hun risico’s gespreid hadden over veel leningen/klanten, hadden geen zorgen, of waren daar snel uit. Inmiddels zijn zij ook weer opgestart, al is het soms onder een andere naam of hoedanigheid. Uiteraard heeft iedereen te maken met de wettelijke (toezichts)eisen en regelgeving uit internationale akkoorden. Toch valt het ons op dat zowel onze relaties als onze financiers daar steeds beter van op de hoogte zijn en er minder krampachtig mee omgaan.

Blijft alert op de bekende ‘ paraplu voor mooi weer’ en een goede risico analyse van uw bezit, uw leningen en uw financier is dan ook van groot belang als er een keuze wordt gemaakt voor een aankoop en/of een bepaalde bank. Wij behartigen uw belangen graag èn goed, vanuit een lange termijn visie. U bent van harte welkom.

amsterdam 08 ZW   architect 1 1 ZW   building ZW   frisco building curvy ZW   holy building ZW   menzies building ZW   stad beeld03 ZW   west part of the building Z

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden